دوازدهمین دوره همایش سالانه سلامت روان و رسانه با موضوع «تبعیض و سلامت روان» در روزهای اول و دوم اسفند ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

در روز اول همایش پس از سخنرانی آغازین دو پانل تخصصی برگزار خواهد شد.

🔶 دکتر حسن عشایری، عصب‌شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، در دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه درباره «نابرابری اجتماعی و تحول مغز اجتماعی» سخنرانی می‌کند. این سخنرانی در روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۹ صبح ارائه خواهد شد.

🔶 «تبعیض، نابرابری و عدم امنیت اجتماعی» موضوع اولین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه است که به مدیریت مریم رسولیان و با حضور احمدعلی نوربالا، حسین راغفر و میرطاهر موسوی در روز دوشنبه اول اسفند از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

در این پانل، مریم رسولیان، روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مقاله‌ای با عنوان «تبعیض، بستر بروز خشم و پرخاشگری» ارائه خواهد کرد. عنوان سخنرانی احمدعلی نوربالا، روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز «سلامت روان و مهاجرت اجباری و اختیاری» است.

در اولین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مقاله‌ای با موضوع «پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی تبعیض و نابرابری» ارائه خواهد کرد. میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، سخنرانی خود را با عنوان «نگاهی گذرا بر بخشی از ابعاد اجتماعی نابرابری و تبعیض» ارائه خواهد کرد.

🔶 «نقش نهادهای مدنی در کاستن از نابرابری و تبعیض» موضوع دومین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه است که با حضور مقصود فراستخواه، نعمت‌الله فاضلی، سعید معیدفر، مهدی نصر اصفهانی، جواد صالحی و عباس عبدی در روز دوشنبه اول اسفند از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود.

در این پانل، مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مدیریت علمی پانل را بر عهده دارد. نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و عضو بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقاله‌ای با عنوان «فرهنگ فقر؛ چیستی و چرایی» ارائه خواهد کرد. عنوان سخنرانی سعید معیدفر، جامعه‌شناس و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، نیز «نهادهای مدنی و برساخت اجتماعی فقر و نابرابری» است.

در دومین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، مهدی نصر اصفهانی، روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مقاله‌ای با موضوع «نقش سمن‌ها در ارتقای بهداشت روان» ارائه خواهد کرد. جواد صالحی، اقتصاددان، عضو هیئت علمی گروه پژوهش‌های اقتصادی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سخنرانی خود را با عنوان «نهادهای مدنی و ارتقای سرمایه‌های انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر» ارائه خواهد کرد. در این پانل، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، نیز سخنرانی خود را درباره «جامعه مدنی، توانمندسازی و نابرابری» ارائه می‌کند.

در روز دوم همایش سه پانل تخصصی برگزار خواهد شد.

🔶 موضوع سومین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه «بیماری‌های روان و هزینه‌های درمان» است که با حضور محمدعلی همتی، امیر نوروزی، احمد محیط، شهرام غفاری و یونس مظلومی در روز سه‌شنبه دوم اسفند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

در این پانل، محمدعلی همتی، روان‌پزشک و معاون درمان اسبق سازمان تأمین اجتماعی، عضو کمیته سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی، مدیریت علمی پانل را بر عهده دارد و سخنرانی ‌«نقش بیمه‌ها در بهبود و ارتقای سلامت روان جامعه» را ارائه می‌کند. امیر نوروزی، رییس خدمات درمانی نیروهای مسلح، مقاله‌ای با عنوان «جایگاه بیمه‌های درمانی در سلامت روان» ارائه خواهد کرد. عنوان سخنرانی احمد محیط، روان‌پزشک، استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس سابق شاخه حفظ و ارتقای بهداشت در مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، نیز «خدمات روان‌پزشکی در کشورهای منطقه ما و مقایسه هزینه‌های درمان در این کشورها» است.

در سومین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، مقاله‌ای با موضوع «خدمات و هزینه‌های قابل پرداخت به مراکز درمانی تحت قرارداد سازمان تأمین اجتماعی» ارائه خواهد کرد. یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، سخنرانی خود را با عنوان «نقش بیمه‌های بازرگانی در تأمین سلامت روان ـ بهینه‌کاری بین‌المللی» ارائه خواهد کرد.

🔶 «آینده در آيینه نابرابری‌ها» موضوع چهارمین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه «بیماری‌های روان و هزینه‌های درمان» است که با حضور سهیل رحیمی، پیام روشنفکر، آذرخش مکری و فردین علیخواه در روز سه‌شنبه دوم اسفند از ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۴۵ برگزار می‌شود.

در این پانل، سهیل رحیمی، روان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت علمی پانل را بر عهده دارد و سخنرانی ‌«نابرابری اجتماعی و چالش درماندگی آموخته‌شده» را ارائه می‌کند. پیام روشنفکر، دکترای علوم سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی، عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مقاله‌ای با عنوان «رویکرد اجتماعی به سلامت روان و کاهش نابرابری‌های اجتماعی» ارائه خواهد کرد.

در چهارمین پانل دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، آذرخش مکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روان‌پزشک و معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد، مقاله‌ای با موضوع «موفقیت: تلاش فردی یا بخت و اقبال» ارائه خواهد کرد. فردین علیخواه، دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، نیز درباره «روان‌شناسی زرد و نادیده‌انگاری نابرابری‌های اجتماعی» سخنرانی می‌کند.

🔶 موضوع پانل پنجم دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه «انعکاس فقر و نابرابری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» است که با حضور حسن نمکدوست تهرانی، حسن رفیعی، بهارک محمودی، محمد رهبری و سعید ارکان‌زاده یزدی در روز سه‌شنبه دوم اسفند از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود.

حسن نمکدوست تهرانی، روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات، مدیریت علمی پانل را بر عهده دارد. حسن رفیعی، روان‌پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی، سخنرانی‌ای با موضوع «پیش‌داوری طبقاتی (کلاسیزم) در رسانه‌ها از منظر روانی ـ اجتماعی» ارائه می‌کند. بهارک محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله‌ای با عنوان «سیمای فرودستی در سینمای ایران» ارائه خواهد کرد.

در پانل پنجم دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، محمد رهبری، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌پژوه، مقاله‌ای با موضوع «شبکه‌های اجتماعی، نابرابری اجتماعی و سلامت روان: نیم‌نگاهی به اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ ایران» ارائه خواهد کرد. سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارتباطات، نیز درباره «بررسی دستورالعمل‌های پوشش فقر در رسانه‌ها» سخنرانی می‌کند.

دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه از ساعت ۸ تا ۱۶ در سالن همایش رعد واقع در تهران، شهرک غرب، فاز دو، هرمزان، پیروزان جنوبی، شماره ۷۴ برگزار می‌شود. در این همایش، دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی ازجمله روان‌شناسی، روان‌پزشکی، ارتباطات، جامعه‌شناسی و اقتصاد شرکت خواهند داشت و به ارائه نتایج تحقیقات خود خواهند پرداخت.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات از حامیان برگزاری این همایش است.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انتخابات انجمن انجمن جامعه‌شناسی ایران ایمان واقفی بازی‌های دیجیتال حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر علی ربیعی دکتر فردین علیخواه دکتر محمد امین قانعی راد دکتر محمد مهدی مولایی دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سینما شبکه‌های اجتماعی شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجمع عمومی عادی مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش اعتراضات، رسانه و فرهنگ همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی ورزش پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری