کمیته انتشارات
مدیر کمیته: آقای مجید شمسه

شرح وظایف
– پیگیری جهت اخذ مجوز انتشارات برای انجمن 
– برگزاری جلسه‌های نقد کتاب‌های منتشره از سوی انجمن یا دیگر کتاب‌های حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
– تنظیم و تدوین تفاهم‌نامه‌های همکاری مرتبط با حوزه‌ی انتشارات با دیگر انجمن‌ها، سازمان‌ها و ناشران
– مستندسازی کلیه رویدادها، نشست‌ها و همایش‌های علمی انجمن
– انجام کلیه امور مرتبط با انتشار کتاب‌های پیشنهاد شده در انجمن
– هماهنگی برای انتشار محدود نشریات علمی انجمن بصورت کاغذی

جدیدترین مطالب و اخبار