کمیته همکاری‌های مشترک
مدیر کمیته: خانم اعظم ده‌صوفیانی

شرح وظایف
– تفاهم‌نامه‌های همکاری با پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقی دانشگاهی
– تفاهمنامه‌های همکاری با انجمن‌های علمی دانشجویی در حوزه‌های مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشگاه‌های مختلف
– تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاهی
– ایجاد شبکۀ اطلاع‌رسانی میان‌انجمنی (انجمن‌های علمی وزارت عتف)

جدیدترین مطالب و اخبار