کمیته گروه‌‌های علمی تخصصی

گروه علمی-تخصصی، واحد علمی زیرمجموعه انجمن متشکل از تعدادی از اعضای حقیقی و حقوقی انجمن است. کمیته «گروه‌های علمی تخصصی» انجمن وظیفه ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های گروه‌ها را بر عهده دارد.


مسئول اطلاع‌رسانی گروه‌ها: محدثه زنگنه

تماس: Irancsca.groups@gmail.com


می‌توانید در این صفحه لیست گروه‌های فعال انجمن را ببینید.

جدیدترین مطالب و اخبار کمیته گروه‌های علمی-تخصصی