کمیته‌ها وظایف اجرایی انجمن را پیگیری می‌کنند. مدیران کمیته‌ها، اعضای هیات مدیره انجمن هستند.

 

کمیته آموزش
مدیر کمیته: دکتر افسر افشاری نادری

این کمیته هم اکنون غیرفعال است.


کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی

مدیر کمیته: دکتر محمدمهدی مولایی

برای آشنایی بیشتر با کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این صفحه را مشاهده کنید.


کمیته انتشارات
مدیر کمیته: آقای مجید شمسه

برای آشنایی بیشتر با کمیته انتشارات این صفحه را مشاهده کنید.


کمیته پژوهش
مدیر کمیته: دکتر سید وحید عقیلی

این کمیته هم اکنون غیرفعال است.


کمیته جذب منابع و اعتبارات
مدیر کمیته: دکتر عباس قنبری باغستان

برای آشنایی بیشتر با کمیته جذب منابع و اعتبارات این صفحه را مشاهده کنید.


کمیته دفاتر استانی
مدیر کمیته: دکتر عباس کاظمی

برای آشنایی بیشتر با کمیته دفاتر استانی این صفحه را مشاهده کنید.


کمیته روابط بین‌الملل
مدیر کمیته: دکتر زهیر صباغ‌پور

این کمیته هم اکنون غیرفعال است.


کمیته گروه‌‌های علمی تخصصی

برای آشنایی بیشتر با کمیته گروه‌‌های علمی تخصصی این صفحه را مشاهده کنید.


کمیته همکاری‌های مشترک
مدیر کمیته: خانم اعظم ده‌صوفیانی

برای آشنایی بیشتر با کمیته همکاری‌های مشترک این صفحه را مشاهده کنید.