گروه علمی-تخصصی اقتصاد رسانه در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات:

اعضای شورای مدیریت این گروه بدین شرح هستند:

  1. ارغوان فرزین معتمد (مدیر)

محقق، دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

  1. لیلا فلاحتی

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتری جنسیت و توسعه دانشگاه پوترا مالزی

  1. معصومه وهابی (دبیر)

کارشناس سازمان بهزیستی ، دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد مرکز

  1. سارا شمس

کارشناس بانک توسعه تعاون ،دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق

  1. امیر عالمی

مدیر عامل کانون طراحی و نوآوری جالب، دانشجوی دکتری، علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اهداف تشکیل گروه:

هدف از تشکیل این گروه ایجاد فضای گفتمانی-مطالعاتی در حوزه اقتصاد رسانه است تا فضایی برای اتصال دانشجویان و اساتید رشته های اقتصاد و ارتباطات در انجام مطالعات حوزه اقتصاد رسانه، تقویت و انتقال این دانش در بین بازیگران این عرصه وکمک به سیاستگذاری موثر در این حوزه ایجاد شود.

 

مهم‌ترین برنامه‌ها:

• برگزاری نشستها، سمینارها و کارگاه های تخصصی در حوزه اقتصاد رسانه با هدف ترویج، همفکری بین متخصصان در بررسی نقش رسانه در اقتصاد و تاثیر متقابل اقتصاد بر رفتار رسانه ها،
• انتقال دانش و کمک به سیاستگذاری در این حوزه از طریق انجام مطالعات تخصصی در شکل های مختلف اعم از گزارش های تحلیلی، مقالات تخصصی، نوشتارهای سیاستی، معرفی کتاب و …
• بررسی مطالعات بین الملل در این حوزه و حوزه های مورد بررسی ذیل اقتصاد رسانه در دانشگاه های مختلف دنیا با هدف تقویت دانش دانشجویان و انجام مطالعات تخصصی در این حوزه
• معرفی موضوعات مطالعاتی نظیر موضوعات پایان نامه به اساتید و دانشجویان در رشته های مرتبط
• همکاری با سایر گروه های علمی و تبادل دانش و اطلاعات در راستای اهداف گروه

جدیدترین مطالب و اخبار

نشست بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در فضای فناوری اطلاعات

نشست بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در فضای فناوری اطلاعات

گروه علمی-تخصصی اقتصاد رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نشستی علمی تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی در فضای فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند.