گروه علمی-تخصصی حقوق، هنر و ارتباطات سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات آغاز کرد.

اعضای شورای مدیریت گروه بدین شرح هستند:

۱- دکتر وحید آگاه (مدیر گروه)
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

۲- دکتر رویا معتمدنژاد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

۳- دکتر مهدی زاهدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

۴- زهره برادران مفید آستانه (دبیر گروه)
کارشناس ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

۵- افشین عزیزی
کارشناس ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

 

اهداف تشکیل گروه
– تلاش جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه فرهنگ
– جریان‌سازی فرهنگی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری

 

مهم‌ترین برنامه‌ها
– برگزاری نشست‌های مناسبتی با توجه به مناسبت‌‌های ملی یا جهانی در حوزه حقوق و ارتباط آن با مباحث فرهنگ، هنر و ارتباطات
– برگزاری نشست و کارگاه با توجه به موضوعات روز قابل طرح در حوزه حقوق و مباحث مرتبط با کارگروه
– تلاش برای آشنایی مخاطبان با موضوعات میان‌رشته‌ای و دعوت از متخصصین سایر رشته‌ها از طریق برگزاری نشست و کارگاه‌ آموزشی و تولید محتوای مناسب
– مشارکت یا اجرای طرح‌های پژوهشی، فرهنگی و هنری درباره مسائل حقوقی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تاریخی
– برگزاری همایش، گردهمایی، سمینار و همكاری در برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و هنری و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی و هنری
– ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و سینمایی، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی و هنری