دفتر استان گلستان

دبیر: عبدالرحمان علیزاده

اعضای شورای مرکزی: عبدالرحمان علیزاده، محمود شریعتی، نوروز نیمروزی، عیسی امن‌خانی، حسن دلیری، کوروش غلامی، غلامرضا خوش‌فر

ایمیل تماس:

a.alizadeh@gu.ac.ir

صفحات اجتماعی:

https://t.me/guiaocsc

جدیدترین مطالب و اخبار دفتر استان گلستان

پنل بررسی آثار فرهنگی اجتماعی خشکسالی در سیستان با اکران مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند» در دانشگاه گلستان برگزار شد

پنل بررسی آثار فرهنگی اجتماعی خشکسالی در سیستان با اکران مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند» در دانشگاه گلستان برگزار شد

پنل تخصصی بررسی آثار فرهنگی اجتماعی غیاب هامون در زندگی روزمره مردم سیستان در روز دوشنبه 10 دی 1397 در دانشگاه گلستان با نمایش فیلم مستند «ماهی‌ها در سکوت می‌میرند» از سوی دفتر گلستان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد.

بررسی آثار فرهنگی اجتماعی بحران‌های زیست محیطی ایران: زندگی روزمره مردم سیستان در غیاب هامون

بررسی آثار فرهنگی اجتماعی بحران‌های زیست محیطی ایران: زندگی روزمره مردم سیستان در غیاب هامون

دفتر گلستان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات پنل تخصصی بررسی آثار فرهنگی اجتماعی بحران‌های زیست محیطی ایران: زندگی روزمره مردم سیستان در غیاب هامون برگزار می‌کند.