اسامی و مشخصات دفاتر استانی رسمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به شرح زیر است:


 ۱- آذربایجان شرقی

دبیر: یوسف پاکدامن

اعضای شورای مرکزی: دکتر محمد عباس‌زاده، دکتر فاروق امین مظفری، دکتر رحیم زایرکعبه، رضا اسداللهی، امیر تقی‌زاده، آرش بدری، دکتر اصغر ایزدی جیران و یوسف پاکدامن

ایمیل تماس:

yusef.pakdaman@gmail.com

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان آذربایجان شرقی این صفحه را مشاهده کنید.


۲- اصفهان

دبیر: دکتر آرش حسن‌پور

اعضای شورای مرکزی: دکتر احمد مهرشاد، دکتر زهرا ناجی، دکتر سارا مدنیان، آقای مهدی فولادگر، آقای مهدی رحمتی، خانم سمیه قنبری، خانم نیلوفر آقایی، آقای وحید عالم

صفحات اجتماعی:

https://t.me/iaocscisf

www.instagram.com/iaocscisf

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان اصفهان این صفحه را مشاهده کنید.


۳- بوشهر

دبیر: اسماعیل حسام مقدم

اعضای شورای مرکزی: اسماعیل حسام مقدم، سیده مهدیه امیری دشتی، ابراهیم مساوات، علی اصغر درلیک، حمید عمرانی

ایمیل تماس:

paaraadox1983@gmail.com

صفحات اجتماعی:

www.instagram.com/bushehrcsc1395

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان بوشهر این صفحه را مشاهده کنید.


۴-خراسان رضوی

دبیر: زینب السادات فاطمی امین

اعضای شورای مرکزی: زینب السادات فاطمی امین، دکتر مجید فولادیان، دکتر حسن رضایی بحرآباد، دکتر زهرا اردکانی فرد

ایمیل تماس:

z.fatemiamin@mail.um.ac.ir

صفحات اجتماعی:

www.instagram.com/iaocsc.mashhad

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان خراسان رضوی این صفحه را مشاهده کنید.


۵-خوزستان

دبیر: دکتر ندا شفیعی

اعضای شورای مرکزی: دكتر مسعود صفايي مقدم، دكتر علي ياري، شهرام ملكي، دكتر يدالله مهرعلي زاده، محمد مهدي آقاكوچك، نادره وائلي‌زاده و ندا شفيعي

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان خوزستان این صفحه را مشاهده کنید.


۶- فارس

دبیر: محمد تقی عباسی شوازی

اعضای شورای مرکزی: دکتر محمود شهابی، دکتر منصور طبیعی، دکتر اسفندیار غفاری نسب، دکتر احسان حمیدی زاده، دکتر مریم سروش

ایمیل تماس:

mtabbasi@gmail.com

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان فارس این صفحه را مشاهده کنید.


۷- قم

دبیر: عبدالله باقری، مریم دلدار

اعضای شورای مرکزی: عبدالله باقری، مریم دلدار، حجت الله شاه زیدی، حسین محمدی

ایمیل تماس:

a_baghere20@yahoo.com

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان قم این صفحه را مشاهده کنید.


۸- گلستان

دبیر: عبدالرحمان علیزاده

اعضای شورای مرکزی: عبدالرحمان علیزاده، محمود شریعتی، نوروز نیمروزی، عیسی امن‌خانی، حسن دلیری، کوروش غلامی، غلامرضا خوش‌فر

ایمیل تماس:

a.alizadeh@gu.ac.ir

صفحات اجتماعی:

https://t.me/guiaocsc

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان گلستان این صفحه را مشاهده کنید.


۹- لرستان

دبیر: دکتر اعظم روانشاد

اعضای شورای مرکزی: دکتر حسن اسماعیل‌زاده، اسفند کرم‌الهی، امین جعفری و رضایی

ایمیل تماس:

farhanglorestan@yahoo.com

صفحات اجتماعی:

www.instagram.com/culturalstudies99

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان لرستان این صفحه را مشاهده کنید.


۱۰- یزد

دبیر: دکتر شادی ضابط

اعضای شورای مرکزی: شادی ضابط، مجید جوادیان‌زاده، عباس ملازینلی، محمد امامی، داوود پاک‌طینت

ایمیل تماس:

shadi.zabet@gmail.com

برای آشنایی بیشتر با دفتر استان یزد این صفحه را مشاهده کنید.