گروه‌های علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و مطالعات فرهنگی در انجمن شکل گرفته و مشغول به فعالیت هستند. این گروه‌ها به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:


آینده‌‏پژوهی فرهنگ و ارتباطات و جامعه

مدیرگروه: دکتر محمدمهدی مولایی | دبیر گروه: فریما قراری

برای آشنایی بیشتر با گروه آینده‌پژوهی این صفحه را مشاهده کنید.


ارتباطات صلح 

مدیر گروه: دکتر افسر افشار نادری | دبیر گروه: دکتر بنیامین صادقی


ارتباطات محیط زیست

مدیر گروه: دکتر فرزاد غلامی | دبیر گروه: دکتر ثریا موسوی

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات محیط زیست این صفحه را مشاهده کنید.


ارتباطات نوآوری

سرپرست گروه: دکتر هادی خانیکی | دبیر گروه: مریم (میترا) فردوسی

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات نوآوری این صفحه را مشاهده کنید.


اقتصاد رسانه

مدیر گروه: دکتر ارغوان فرزین معتمد | دبیر گروه: دکتر معصومه وهابی

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات نوآوری این صفحه را مشاهده کنید.


حقوق، هنر و ارتباطات

مدیر گروه: دکتر وحید آگاه | دبیر گروه: زهره برادران مفید آستانه

برای آشنایی بیشتر با گروه حقوق، هنر و ارتباطات این صفحه را مشاهده کنید.


سیاست‌گذاری فرهنگی

مدیر گروه: دکتر افسر افشارنادری | دبیر گروه: عذرا مرادی


مترجمی خبر

مدیر گروه: دکتر حسن عابدینی | دبیر گروه: لعیا محبوبی

برای آشنایی بیشتر با گروه مترجمی خبر این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات افغانستان

مدیر گروه: سید عسکر موسوی | دبیر گروه: زبیراحمد زاهد

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات افغانستان این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات بازی‌های دیجیتالی

مدیر گروه: دکتر آذر اسدی کرم | دبیر گروه: محیا برکت

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات محیط زیست این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات روابط عمومی

مدیر گروه: دکتر منصور ساعی | دبیر گروه: ابراهیم عبدالله‌زاده

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات روابط عمومی این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات زنان

مدیر گروه: دکتر سمیه شفیعی | دبیر گروه: دکتر مریم مقیمی

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات زنان این صفحه را مشاهده کنید


مطالعات سینمایی و ارتباطات

مدیرگروه: دکتر بهارک محمودی | دبیر گروه: امین مبینی

برای آشنایی بیشتر با مطالعات سینمایی و ارتباطات این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات فضای مجازی

مدیر گروه: دکتر هادی خانیکی | دبیر گروه: مرضیه ادهم


مطالعات کودکی

مدیر گروه: دکتر فاطمه نوری‌راد | دبیر گروه: وحیده شاه‌حسینی

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات کودکی این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات میدانی و مردم نگاری

مدیر گروه: دکتر اصغر ایزدی جیران | دبیر گروه: میترا صیفی کار

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات میدانی و مردم نگاری این صفحه را مشاهده کنید.


 

 

در دوره‌های گذشته نیز برخی گروه‌ها در انجمن فعال بودند، ولی اکنون فعالیت آنها متوقف شده است.


ارتباطات سلامت

مدیر گروه: دکتر شیرین احمدنیا | دبیر گروه: مرضیه کوهستانی


ارتباطات و حمل و نقل

مدیر گروه: مسعود ذهبیون | دبیر گروه: مژگان اثباتی


شهر و زندگی روزمره

مدیر گروه: دکتر عباس کاظمی | دبیر گروه: سارا سبحانی


مطالعات آموزش

مدیر گروه: دکتر محمد رضایی | دبیر گروه: زهرا حیدری