جدیدترین مطالب و اخبار

توضیح انجمن درباره قرارداد پژوهشی «طراحی و تدوین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی» با سازمان فناوری اطلاعات ایران

توضیح انجمن درباره قرارداد پژوهشی «طراحی و تدوین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی» با سازمان فناوری اطلاعات ایران

با توجه به برخی خبرسازی‌ها با رویکردهای سیاسی در روزهای اخیر درباره یکی از قراردادهای پژوهشی انجمن مواردی به استحضار...