دفتر استانی آذربایجان شرقی

دبیر: یوسف پاکدامن

اعضای شورای مرکزی: دکتر محمد عباس‌زاده، دکتر فاروق امین مظفری، دکتر رحیم زایرکعبه، رضا اسداللهی، امیر تقی‌زاده، آرش بدری، دکتر اصغر ایزدی جیران و یوسف پاکدامن

ایمیل تماس:

yusef.pakdaman@gmail.com

جدیدترین مطالب و اخبار