برگزاری همایش ملی «اخلاق و فرهنگ شهرنشینی» به زمستان سال 1399 موکول می‌شود

اطلاعیه مهم

باتشکر صمیمانه از شما عزیزان و استادان، پژوهشگران، دانش­وران و دانشجویان ارجمند که در فراهم­آوری مقدمات همایش ملی “اخلاق و فرهنگ شهرنشینی” با عنوان یک واقعه علمی  همکاری قابل ستایش انجام داشته اید

باتوجه به شرایط اخیر و جاری جامعه در اثر فراگیر شدن ویروس کووید 19  و با آرزوی سلامتی همه انسانها و بویژه هموطنان گرامی ، تصمیماتی که توسط شورای سیاستگذاری و علمی همایش اتخاذ گردیده  است جهت استحضار و استمرار همکاری­های ارزشمند تان اعلام می­گردد:

1- برگزاری همایش به زمستان سال جاری (1399) موکول می­گردد

2- با عنایت به شرایط ویژه و لزوم مراقبت­های بهداشتی، همایش به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می­گردد.( البته  به هنگام ارائه مقالات و سخنرانی­ها در فضای مجازی ممکن است برحسب شرایط تعداد محدودی شرکت کننده حضوری داشته باشند.)

3- باتوجه به پیامدهای اجتماعی ناشی از بروز سوانح و بلایا به ویژه ویروس کووید 19 شورای سیاستگذاری و علمی درخواست دارند مطابق اصلاحات انجام شده در محورهای همایش مشارکت­کنندگان گرامی و متناسب با هرمحور درصورت تمایل  مقاله­ای در حوزه کرونا برای همایش در نظر گرفته و ارائه فرمایند .

4- فرصت دریافت چکیده مقالات مجددا تا 31 تیر تمدید شده و همچنین برای ارسال مقالات کامل همراهان گرامی تا 31 شهریور ماه 1399 فرصت خواهند داشت.

5- جزئیات مربوط به نحوه برگزاری همایش بصورت مجازی در اطلاعیه­ های بعدی به استحضار عزیزان خواهد رسید.

6- محورها و موضوعات همایش مجددا با اضافه شدن موضوع کرونا به عنوان یک “مسئله اجتماعی” اعلام و انتظار دارد جامعه علمی و پژوهشی کشور و عزیزان همراه در این زمینه بصورت فعال دست اندرکاران همایش  رادر قالب تولید محتوا حمایت نمایند.

                                                                                          

 

                                                                                                          با تشکر

                                                                                                         میرطاهر موسوی

                                                                                      دبیر علمی همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

محورهای همایش:

شهرنشینی و جنسیت: نقش زنان در ارتقاء فرهنگ(و اخلاق)شهرنشینی، زنان (حقوق و تکالیف شهروندی)، زنان حاشیه ای در متن اجتماعی شهرها، زنان و امنیت شهری، حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و نقش زنان در مدیریت و کنترل آن، پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در میان زنان و…..

شهرنشینی وخانواده: گسترش شهرنشینی و تغییر کارکردهای خانواده(فرصت یا تهدید)، خانواده و زندگی شهری و سبک زندگی، تاثیر نهاد خانواده بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، موانع شخصیتی(و سنتی) ایرانیان در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، تاثیرات ناشی از سوانح و بلایا به ویژه کرونا در میان خانواده های شهر نشین (بویژه کودکان و زنان)، ،رابطه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با توسعه یافتگی میان کودکان و نوجوانان و….

شهرنشینی و اقتصاد شهری: توسعه اقتصاد شهری و پیامدهای آن، توسعه اقتصادی؛ فقر شهری و پیامدهای زیست محیطی آن، موانع اقتصادی در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛ (فقر و نابرابری و آسیب های اخلاقی و اجتماعی)، پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در زمینه اقتصاد شهری و….

شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی شناسی: هویت اجتماعی-(تاریخی و)فرهنگی در شهرسازی و معماری ایران، جایگاه هنر در بهبود کیفیت زیست شهری، بازتاب حوادث و بلایا و به ویژه کرونا بر سازمان فضای شهری و……..

شهرنشینی و مدیریت شهری: نقش ساختار و مدیریت شهری درتوسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، حق بر شهر؛ نابرابری و عدالت شهری، موانع سیاسی و اجتماعی در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، (نقش شهرنشینی و شورای شهر در تقویت فرهنگ دموکراسی)، (رابطه شهرنشینی و مدیریت شهری با قانونمداری و فرهنگ کار جمعی)، نقش مدیریت  شهری دربروز حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و…..

شهرنشینی، مشکلات و آسیبهای اجتماعی: شرایط آنومیک(اغتشاش ارزشها) در زندگی شهری و اخلاق در ایران، آسیبهای ناشی از حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی گسترده جمعیت در شهرها، نقص زیرساخت ها، بروز و ظهور انواع آسیب ها، قانون گریزی و پیامدهای عینی آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، پیامدهای آسیب شناختی در حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و….

شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها: روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی ایران(سطح بندی شهرها برحسب قدیمی،سنتی و مدرن و قواعد اخلاق شهرنشینی درآنها)، روند تحول تاریخی نظام شهری و توزیع فضایی جمعیت، پدیده شهر-روستا و پیامدهای ناشی از آن و…

شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی: روند شکل گیری نظام شهروندی در ایران، ارتقاء فرهنگ شهروندی و گسترش عرصه عمومی لازمه شهرنشینی نوین، سرمایه اجتماعی و کاربردهای عینی آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، تاثیر ارزشها کاذب و آفت های دینی در اخلاق و رفتار شهرنشینی ،  پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در تغییرات رفتاری شهروندان و…..

شهرنشینی و مدرنیته: مدرنیته و تحول کالبدی-فضایی شهرها، پیامدهای مدرنیته ناقص بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و زیست اخلاقی (باتاکید بر ((زندگی در مجتمع  های مسکونی))، گذر، محله، اجتماعات، زیست آرام و گذران اوقات فراغت، جهانی شدن و تاثیر آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و …).

شهرنشینی، محیط زیست و پایداری شهری: توسعه شهری، رشد جمعیت و اثرات زیست محیطی ناشی از آن، (اخلاق و فرهنگ شهر نشینی، و آلودگی هوای کلان شهرها)، (…ترافیک شهری، اخلاق و رعایت مقررات)، (…مصرف زدگی، زباله و پسماند)، الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری(مصرف انرژی، منابع طبیعی، تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی)، بازتاب حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در محیط زیست،  زیست شهری و پایداری شهری و….

ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی: شهرنشینی شتابان ،ایران در میانه چالش شهرنشینی بدون شهرگرایی(فقدان تئوری)، آینده نگری و ارائه راهبردها و پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، ارائه راهکارهای کارآمد در حوزه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی به هنگام بروز بحران و پسا بحران مربوط حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و….

شهرنشینی، فناوری و رسانه ها: بهره گیری مناسب ازفناوری اطلاعات و نقش آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، ارزیابی نقش رسانه ها و سوادرسانه ایی در آموزش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، نقش فناوری و رسانه ها در مدیریت و کاهش حوادث و بلایا به ویژه کرونا و….

سایر موضوع های مرتبط با محورهای همایش.

یاداوری : یکی ازاهداف اصلی همایش توجه به جنبه توسعه ای – کاربردی در فراهم اوری مقالات توسط پژوهشگران ارجمند و شناخت ابعاد ،مولفه هاو شاخص های اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و همچنین آینده نگری دراین زمینه خواهدبود

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی اخراج اساتید دانشگاه ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انجمن جامعه‌شناسی ایران بازی‌های دیجیتال حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر بهار زند رضوی دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر عبدالله بیچرانلو دکتر علی ربیعی دکتر محمد امین قانعی راد دکتر محمد مهدی مولایی دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سالمندی سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سینما شبکه‌های اجتماعی شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش اعتراضات، رسانه و فرهنگ همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی ورزش پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری