اولین سالگرد در گذشت پدر علوم ارتباطات ایران دکتر کاظم معتمدنژاد

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن های علمی دانشجویی اولین سالگرد درگذشت دکتر معتمدنژاد را با عنوان « معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران » برگزار کند.

این مراسم با عنوان « معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران » با حضور استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات و دوستداران ایشان در قالب سخنرانی و میزگرد برگزار می شود.
به گزارش ستاد برگزاری مراسم، دکتر حسین سلیمی ( ریاست دانشگاه علامه طباطبایی ) ، دکتر باقرساروخانی ( استاد دانشگاه تهران ) سخنرانان این مراسم هستند. همچنین میزگرد علمی با حضور آقایان دکتر مهدی فرقانی، دکتر هادی خانیکی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر باقر انصاری و محمدتقی روغنی‌ها برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این نشست روز دوشنبه 10 آذرماه 93 از ساعت 9 تا 12 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت دکترمعتمدنژاد در دانشگاه علامه طباطبایی

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر کاظم معتمدنژاد در روز دوشنبه دهم آذرماه از ساعت 10 تا 12 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان «معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران» با حضور استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات و دوستداران ایشان در قالب سخنرانی و میزگرد برگزار میشود.

به گزارش ستاد برگزاری مراسم، دکتر حسین سلیمی،‌ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر باقرساروخانی، استاد دانشگاه تهران سخنرانان این مراسم هستند. همچنین میزگرد علمی با حضور آقایان دکتر مهدی فرقانی، دکتر هادی خانیکی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر باقر انصاری و محمدتقی روغنی‌ها برگزار می‌شود.

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر معتمدنژاد به همت انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن‌های علمی دانشجویی روابط عمومی و روزنامه‌نگاری علامه و جمعی از علاقه‌مندان به ایشان برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت دکترمعتمدنژاد در دانشگاه علامه طباطبایی

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر کاظم معتمدنژاد در روز دوشنبه دهم آذرماه از ساعت 10 تا 12 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان «معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران» با حضور استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات و دوستداران ایشان در قالب سخنرانی و میزگرد برگزار میشود.

به گزارش ستاد برگزاری مراسم، دکتر حسین سلیمی،‌ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر باقرساروخانی، استاد دانشگاه تهران سخنرانان این مراسم هستند. همچنین میزگرد علمی با حضور آقایان دکتر مهدی فرقانی، دکتر هادی خانیکی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر باقر انصاری و محمدتقی روغنی‌ها برگزار می‌شود.

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر معتمدنژاد به همت انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن‌های علمی دانشجویی روابط عمومی و روزنامه‌نگاری علامه و جمعی از علاقه‌مندان به ایشان برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت دکترمعتمدنژاد در دانشگاه علامه طباطبایی

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر کاظم معتمدنژاد در روز دوشنبه دهم آذرماه از ساعت 10 تا 12 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان «معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران» با حضور استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات و دوستداران ایشان در قالب سخنرانی و میزگرد برگزار میشود.

به گزارش ستاد برگزاری مراسم، دکتر حسین سلیمی،‌ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر باقرساروخانی، استاد دانشگاه تهران سخنرانان این مراسم هستند. همچنین میزگرد علمی با حضور آقایان دکتر مهدی فرقانی، دکتر هادی خانیکی، دکتر یونس شکرخواه، دکتر باقر انصاری و محمدتقی روغنی‌ها برگزار می‌شود.

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر معتمدنژاد به همت انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن‌های علمی دانشجویی روابط عمومی و روزنامه‌نگاری علامه و جمعی از علاقه‌مندان به ایشان برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انجمن جامعه‌شناسی ایران ایمان واقفی حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر بهار زند رضوی دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر علی ربیعی دکتر فردین علیخواه دکتر محمد امین قانعی راد دکتر محمد مهدی مولایی دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سالمندی سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سینما شبکه‌های اجتماعی شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجمع عمومی عادی مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش اعتراضات، رسانه و فرهنگ همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی ورزش پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری