روند تکوینِ مکاتب، اندیشه‌ها، و نظریه‌های ارتباطی در تاریخ ارتباطات جمعی

کمیته نظریه و روش انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نظر دارد تا نشستی با عنوان “روند تکوینِ مکاتب، اندیشه ها، و نظریه های ارتباطی در تاریخ ارتباطات جمعی: رویکردی تبیینی به سیرِمطالعات نظام مند” برگزار نماید.
سخنران این نشست دکتر غلامرضا آذری استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ویراستار کتاب”نقاط عطف در پژوهش ارتباط جمعی” و مترجم  کتاب”تاریخ تحلیلی علم ارتباطات”  خواهد بود.
تاریخ ارتباطات و فلسفه ی  پدیداریِ آن به عنوان یک”حوزه” و “رشته ی مطالعاتیِ” دانشگاهی مشحونِ از وجود مکاتب، آراء،عقاید،اندیشه ها،و نظریه های ارتباطی ست که بی خبری از آن به خصوص در بینِ ارتباط پژوهان،دانش جویان و علاقه مندانِ حقیقیِ “علم ارتباطات” درایران و جهان، خُسران های نظری و عملیِ فراوانی را تاکنون ببار آورده (درآثار تألیفی و ترجمه یی و حتی پایان نامه های دوره ی کارشناسی ارشد و رساله های دوره ی دکتریِ علوم ارتباطات و روزنامه نگاری که بیشتر تمرکزشان بر ادبیات فلسفی، تاریخی و نظریِ مطالعه ی ارتباطات بوده است)که به زعم سخن رانِ این حیطه یِ تخصصی، توجه بُنیانی به اُفق های عرضی و طولیِ آن تاحد نسبی می تواند عرصه های کمی و کیفی مطالعات ارتباطی و رسانه یی را حتی در حد تصمیم گیری های جدی در این “حوزه ی علمی” مُرتفع سازد. نکته ی مهم این بحث، شناخت دقیقِ این مکاتب فکری و روشی، و نقد و بررسیِ آن ها و تبیینِ جهت گیری ها ی شان در زمینه و دامنه ی”تحلیل رسانه ها” و واکاویِ و تدقیقِ صحیح و رو شمند آن هاست:  این که بدانیم یک نظریه ی ارتباطی چیست؟،به طور دقیق از کجا آمده؟، فلسفه ی وجودیِ آن در چه قالبی از دورانِ تاریخیِ اندیشه های ارتباطی قرار می گیرد؟،چه دورانِ تکوینی یا قهقرایی را پشت سر گذاشته است؟،به کدامین”مکتب ارتباطی” تعلق دارد؟، و چه مسیری را پیموده،و چه مقدار دیگری را باید بپیماید؟و… .؛ حال، دانش پژوهی که به این موضوع ، ضرورت و اهمیتِ آن اعتنایی ننماید، و هماره در انجام یک پژوهش یا مطالعه یِ صرف[ارتباطی و رسانه ییِ] اجرایی فعال شود، و نتایجی از پیش دانسته و بدیهی را ارائه نماید؛ بی تردید، در تحول و روندِ پیشرفت “علم ارتباطات” در پیشگاه تاریخیِ آن در هر کشور و منطقه ی جغرافیایی که ساکن باشد، سهم بسیار اندکی را برایِ خویش ثبت خواهد کرد! که به نظر می رسد پیش از گرفتار شدن در چنین ورطه یی باید نگاه کارشناسانه و رو ش مندانه ی خود را به محک ارزیابی و اعتبار گذارد! واکاوی  روند تکوینِ مکاتب، اندیشه ها، و نظریه های ارتباطی در تاریخ ارتباطات جمعی: رویکردی تبیینی به سیرِمطالعات نظام مند: با تأکید گذر تاریخیِ بر دهه یِ سی تا حدود دورانِ پایانیِ دهه یِ نخستین هزاره یِ سوم؛ به همه ی ما کمک خواهد کرد که با طرح پرسش ها و یافتن پاسخ ها، نگاه تبیینیِ این تطور تاریخی، و ابعاد مهم آن در گذر زمان و راه کارهایی که برای مطالعات ارتباطی و رسانه یی ارائه می دهد، آشنا شویم و هماره درصدد رفع مسایل و مشکلات اساسی و احتمالیِ این حوزه ی وسیعِ مطالعاتی برآییم
این نشست روز یکشنبه مورخ 24 اردیبشهت سال جاری از ساعت 13 تا 15 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی اخراج اساتید دانشگاه ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اسلایدر اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انجمن جامعه‌شناسی ایران ایمان واقفی حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر بهار زند رضوی دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر علی ربیعی دکتر فردین علیخواه دکتر محمد امین قانعی راد دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سالمندی سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سینما شبکه‌های اجتماعی شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجمع عمومی عادی مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی ورزش پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری