اولین کنفرانس الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت: نقشه راه طراحی و تدوین الگو

اولین کنفرانس الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت؛ نقشه راه طراحی و تدوین الگو، دهم و یازدهم خرداد 1391 از سوی مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

محورهای کنفرانس:
-1 ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پیشرفت
-1-1 ضرورت تدوین الگوي پیشرف
-2-1 مفهوم شناسی تعاریف و اصطلاحات الگو: نقشه، ایرانی، اسلامی، پیشرف و منشأ علمی و فلسفی و دینی آنها
-3-1 قلمروهاي موضوعی تحول (الگو)، مولفه‌ها و شاخص هاي هر قلمرو
-4-1 ارزیابی راهبردي وضعی موجود کشور (ضعف ها، قوت ها، فرصت‌ها و تهدیدها در سطوح کلان و ملی و قلمروهاي موضوعی(
2ـ  مطالعه تطبیقی و پیشینه روش شناسی تدوین نقشه راه
-1-2 گذشته، حال و آینده رو ش شناسی تدوین نقشه راه در ایران و جهان
-2-2 آسیب شناسی رو ش شناسی تدوین نقشه راه در ایران (قبل و بعد از انقلاب) و جهان
-3-2 مطالعه تطبیقی رو ش شناسی تدوین نقشه راه اسلامی و غیراسلامی
3 – روش شناسی تدوین نقشه راه
-1-3 نقش و جایگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوي پیشرف
-2-3 روش شناسی تدوین مقاصد راهبردي الگوي پیشرف
-3-3 روش شناسی شاخص سازي براي الگوي پیشرف
-4-3 مبانی مفهومی، ضرورت و جایگاه نظام نامه (روش) تدوین نقشه
-5-3 اصول و روش یکپارچه سازي خرده الگوها با یکدیگر (روش تلفیق الگو(
-6-3 اعتبار بخشی تدوین نقشه (نحوه اعتبارسنجی روش تهیه الگو(
-7-3 سازوکار ارتباط با نقشه هاي پایین دستی (نحوه تاثیرگذاري الگوي پیشرف بر اسناد سیاستگذاري کشور(
-8-3 پیش فرض ها، اصول و مبانی (پارادایم ها) در روش شناسی تدوین الگوي پیشرف
-4 اصول سازماندهی، اجرا و کنترل در نقشه راه
-1-4 سازمان مطلوب تدوین الگو
-2-4 اجرا، نظارت و کنترل در الگوي پیشرف
-3-4 جلب مشارکت نهادها، مراکز و افراد حقیقی و حقوقی صاحب نظر در تدوین الگوي پیشرفت

اعضاي کمیته علمی :
دکتر سید منصور خلیلی عراقی (دانشگاه تهلران، رئیس کمیته علمی)، دکتر محمدهادي زاهدي وفا (دانشلگاه امام صادق(ع) دبیر کنگره)، دکتر عادل آذر (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر سید حسین ابطحی (دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر علی اصغر توفیق (پژوهشگاه مواد و انرژي)، دکتر محمدرضا حجازي (دانشگاه صنعتی اصفهان)، دکتر علی رضاییان (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر حبیب الله طباطبائیان (دانشگاه علامه طباطبایی)، حجه الاسلام دکترسعیدرضا عاملی (دانشگاه تهران)، حجه الاسلام دکتر سید هادي عربی (جامعه المصلطفی)، دکتر شهریار عزیزي (دانشگاه شهید بهشتی)، حجه الاسلام دکتر علی اکبري (دانشگاه امام حسین)، دکتر رحیم عیوضی (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))، دکتر علی اکبر فرهنگی (دانشگاه تهران)، دکتر اکبر کمیجانی (دانشگاه تهران)، حجه الاسلام دکتر سید عباس موسویان (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر علی اکبر موسوي موحدي (دانشگاه تهران)، حجه الاسلام دکتر سید محمد مهدي میربلاقري (فرهنگستان علوم قم)

محل برگزاري: کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران
مهت دریافت مقالات: نوزدهم اردیبهشت ماه 1391
برگزار کننده: مرکز الگوي اسلامی ایرانی پیشرف
تاریخ برگزاري: دهم و یازدهم خرداد ماه 1391
پست الکترونیکی: coil@olgou.ir
وبگاه: http://nr.olgou.ir
تلفن (تهران): 88014648 و  88634008
نمابر (تهران): 88634008

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی اخراج اساتید دانشگاه ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انجمن جامعه‌شناسی ایران بازی‌های دیجیتال حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر بهار زند رضوی دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر عبدالله بیچرانلو دکتر علی ربیعی دکتر محمد امین قانعی راد دکتر محمد مهدی مولایی دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سالمندی سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سینما شبکه‌های اجتماعی شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش اعتراضات، رسانه و فرهنگ همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی ورزش پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری