ویژه‌نامه «بازگشت به جامعه مدنی» منتشر شد

چهارمین شماره سالنامه بینارشته‌ای ارغنون هامون برای زمستان ۱۴۰۰ با موضوع “بازگشت به جامعه مدنی” منتشر شد. این ویژه نامه با همکاری و مشارکت هیات مدیره گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران به سرانجام رسیده است.

اسماعیل حسام مقدم؛ مدیرمسوول سالنامه ارغنون هامون در این زمینه گفت: این ویژه نامه که به تحلیل و تفسیر زمینه و بسترهای “بازگشت به جامعه مدنی” در ایران معاصر می پردازد و شامل دو بخش از نوشتارها و گفتارهایی اختصاصی است که در یک بخش مطالبی را که پروژه “هامون” از سال ۱۳۹۱ تاکنون تهیه و تنظیم نموده مانند مقالاتی از مجید اجرایی، مهدیه امیری دشتی، اسماعیل حسام مقدم، غلامرضا خیاط، حسین رویین تن، بابک شاکر، رضا شبانکاره، دکترسیدعلی محمودی و خلیل موحد و همچنین گفت وگوهایی با احمد آرام، دکترسیدمحمدمهدی جعفری، دکتر ناصر فکوهی، دکتر مصطفی مهرآیین و حمید موذنی و نیز متن سخنرانی دکتر سوسن شریعتی و دکتر مصطفی مهرآیین، سیدقاسم یاحسینی و اسماعیل حسام مقدم.

حسام مقدم همچنین در ادامه گفت: در بخشی دیگر از مطالب اختصاصی این ویژه نامه که با همکاری گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران تهیه و تنظیم شده، نوشتارها و گفتارهایی از اساتید علوم اجتماعی در زمینه چالشهای “بازگشت به جامعه مدنی” در جامعه ایران معاصر به نگارش درآمده که شامل مقالات و یادداشتهایی از دکتر سیدحسین سراج زاده، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر امید علی‌احمدی، اسماعیل آزادی، دکتر حسن امیدوار، دکتر محبوبه بابایی، دکتر لطفعلی بخشی، دکتر حسین راغفر، دکتر مهران صولتی، دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی، دکتر سیمین کاظمی، دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر علی ملک پور، دکتر علی مرشدزاده، دکتر فاطمه موسوی ویایه، دکتر سیدمحمود نجاتی حسینی(خراسانی)، دکتر بیتا مدنی و دکتر مجید یونسیان و همچنین گفت وگوهایی اختصاصی با دکتر پرویز اجلالی، دکتر احمد بخارایی، دکتر افسانه توسلی، دکتر ناهید توسلی، دکتر حمیدرضا جلایی پور، دکتر هادی خانیکی، اسمعیل خلیلی، دکتر سیامک زندرضوی، دکتر صادق زیباکلام، دکتر احمد زیدآبادی، محمد زینالی اناری، دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر مصطفی معین، دکتر سیدجواد میری و دکتر شروین وکیلی صورت پذیرفته است.

اسماعیل حسام مقدم در انتها گفت: این ویژه نامه در ۳۶۰ صفحه چاپ و منتشر شده است و در نیمه پایانی اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.

فهرست مطالب این شماره به شرح زیر است:

دیباچه از دکتر سیدحسین سراج زاده ۷
جامعه مدنی و نامعادله قدرت جامعه و حکومت

مقاله ای از دکتر حســن امیــدوار ۱۰
اعتصاب ها و اعتراضات نظام‌مند و فقدان جامعه مدنی قدرتمند

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر پرویز اجلالی ۱۳
جامعه مدنی؛ تعدیل‌کننده تندروی‌ها و تکروی‌های بازار و حاکمیت

مقاله ای از مجید اجرایی ۲۵
تروما، تن و سیاست زندگی (نقب و نقدی بر نیندیشیده‌های تحول‌خواهی در ایران)

گفتگوی اختصاصی هامون با احمد آرام ۳۱
ارتباط جامعه مدنی با هنر و ادبیات

مقاله ای از اسماعیل آزادی ۳۵
فضای مجازی به مثابه طلایه نهادهای مدنی فرا-مدرن

مقاله ای از مهدیه امیری دشتی ۳۹
خانواده مدنی؛ ضرورت جامعه معاصر

مقاله ای از دکتر محبوبه بابایی ۴۳
چالش‌های پیش‌روی جامعه مدنی در ایران

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر لطفعلی بخشی ۵۱
حقوق شهروندی؛ چالش اصلی جامعه مدنی در ایران

گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکتر احمد بخارایی ۵۵
جامعه مدنی در تب ۴۰ درجه!

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر افسانه توسلی ۶۳
بسط مطالبه گری زنان در عرصه عمومی

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر ناهید توسلی ۶۹
پایین بودن میزان مشارکت سیاسی شهروندان؛ چالش جامعه مدنی

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر حمیدرضا جلایی‌پور ۷۵
جامعه مدنی قوی با اقتصاد تولیدی متناظر است و نه اقتصاد رانتی

متن سخنرانی اسماعیل حسام‌مقدم ۷۹
هفت مولفه کنشگر مدنی

گفتگوی اختصاصی هامون با دکتر هادی خانیکی ۹۱
تن‌آسایی و ساده‌گزینی؛ ما را به‌سوی فضای مجازی سوق داده است

گفتگوی اختصاصی «ارغنون هامون» با اسمعیل خلیلی ۹۷
یأس در تصویر کلانِ جامعۀ مدنی و تشکّل‌های غیردولتی ایران

مقاله ای از دکتر حسین راغفر ۱۱۷
جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی

گفتگوی اختصاصی «هامون» با دکتر سیامک زندرضوی ۱۲۵
جامعه مدنی در چنبره حاکمیت غیرپاسخگو و بازار

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر صادق زیباکلام ۱۳۵
اقتدار حکومتی؛ بزرگترین چالش جامعه مدنی در ایران

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر احمد زیدآبادی ۱۳۹
لزوم تفکیک کنشگری مدنی از فعالیت سیاسی

گفتگوی اختصاصی هامون ایران با محمد زینالی‌اناری ۱۴۱
جامعه مدنی در ایران به مثابه فضایی گلخانه‌ای

گزارش اختصاصی هامون ایران از سخنرانی دکتر سوسن شریعتی ۱۴۹
ما، جهان امروز و بحران معنا

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر مهران صولتی ۱۵۳
جامعه مدنی ایران در دام دو-قطبی‌ جامعه-حکومت

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر بیژن عبدالکریمی ۱۵۹
نهادهای مدنی ریشه در واقعیت اجتماعی جامعه ایران ندارند

مقاله ای از دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی ۱۶۵
در جستجوی ریشه

مقاله ای از دکتر امید علی‌احمدی ۱۷۱
نقش انجمن‌های ادبی در گسترش جامعه مدنی

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر مقصود فراستخواه ۱۷۹
جامعه مدنی ایران؛ یک طرح ناتمام

گفتگوی اختصاصی هامون با دکترناصر فکوهی ۱۸۵
مدنی اندیشیدن به جای محفلی اندیشیدن

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکترسیمین کاظمی ۱۸۹
طرح مطالبه از طریق جامعه مدنی به بن‌بست خورده است

مقاله ای از دکتر سیدعلی محمودی ۱۹۳
صورتبندی حضور زنان در جامعه مدنی

مقاله ای از دکتر بی‌تا مدنی ۱۹۹
دیالکتیک ساخت قدرت و کنش اجتماعی ؛ تحلیل موقعیت جامعه مدنی در ایران

معرفی کتابی از سعید مدنی قهفرخی ۲۰۵
جامعه مدنی و کرونا (تجربه جهانی)

یادداشتی از دکتر علی مرشدی‌زاد ۲۰۸
بار اصلی اصلاحات نافرجام را مردم عادی به دوش کشیدند،

مقاله ای از دکتر مهدی مطهرنیا ۲۰۹
بیانیه ای بر نقدِ کلام محوری در بستر بازگشت به جامعه مدنی!!

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر مصطفی معین ۲۳۷
فقدان پیوند و ارتباط با توده مردم؛ مساله جامعه مدنی ایران

مقاله ای از دکتر علی ملک‌پور ۲۴۱
جامعه مدنی و چالش‌های آن در ایران

متن سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین ۲۴۴
تشکلهای مردم نهاد؛ زبان گویای گروه های خاموش

مقاله ای از دکتر فاطمه موسوی ویایه ۲۵۵
جنبش زنان ایرانی و جامعه مدنی

گفتگوی اختصاصی هامون ایران با حمید موذنی ۲۶۵
ما در وضعیت فقدان جامعه مدنی به سر می‌بریم

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر سیدجواد میری ۲۷۳
عدم امکان ایجاد اصلاحات جامعه‌محور در جامعه مدنی ایران

مقاله ای از دکتر سیدمحمود نجاتی حسینی(خراسانی) ۲۷۹
مساله «جامعه مدنی» در ایران چند ملاحظه از منظر«جامعه شناسی تاریخی» ایران

گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر شروین وکیلی ۲۸۹
جامعه‌ مدنی: افق‌ها و فروبستگی‌ها

متن سخنرانی سیدقاسم یاحسینی ۲۹۵
زندگی در ایران، نگاه به مغرب!

مقاله ای از مجید یونســیان ۲۹۷
سه چالش «مفهومی»، «اعتباری» و «عملکردی» در جامعه مدنی ایران

گفتگوی اختصاصی هامون با دکتر مصطفی مهرآیین ۲۹۹
مفهوم جامعه مدنی؛ فضای صداهای به محاق رفته

پرونده ویژه ۳۱۱
پروژه «هامــون»؛ بازگشت به جامعــه مدنی جنوب ایران

گفتگوی اختصاصی با اسماعیل حسام مقدم ۳۱۲
پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی

یادداشتی از مهدیه امیری دشتی۳۲۳
ارزش های دموکراتیک و اهمیت جامعه مدنی

نگرخواهی هامون در باب جامعه مدنی ۳۲۵
جامعه مدنی؛ پروژه ناتمام مدرنیته

نگرخواهی هامون در باب جامعه مدنی و اندیشه اسلام ۳۳۹
پیوندهای جامعه مدنی و اندیشه اسلامی

نگرخواهی آوای هامون در باب «پیشروی آرام زنان جنوب در سطوح متعدد عرصه عمومی» ۳۵۲
نا-جنبش زنان؛ پیشروی آرام

مطالب مرتبط

آخرین مطالب

برچسب ها

آب آموزش آینده‌پژوهی ارتباطات بین‌المللی ارتباطات سلامت اسلایدر اعتراضات ۱۴۰۱ افغانستان انتخابات انجمن جامعه‌شناسی ایران ایمان واقفی بازی‌های دیجیتال جامعه مدنی حلقه مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری دکتر اصغر ایزدی جیران دکتر افسر افشاری نادری دکتر بهار زند رضوی دکتر حسین امامی دکتر حسین پاینده دکتر شیرین احمدنیا دکتر عباس قنبری باغستان دکتر عباس کاظمی دکتر علی ربیعی دکتر فردین علیخواه دکتر محمد امین قانعی راد دکتر محمد مهدی مولایی دکتر مسعود کوثری دکتر مقصود فراستخواه دکتر منصور ساعی دکتر نعمت‌الله فاضلی دکتر هادی خانیکی رسانه روابط عمومی روز جهانی آینده روز جهانی ارتباطات روزنامه‌نگاری زنان سلامت روان سلسله نشست‌های داستان کار میدانی سلسله نشست‌های روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی سیاست‌گذاری سیاست‌گذاری فرهنگی سینما شهر صلح طرح صیانت فرهنگ فضای مجازی فلسفه برای کودکان فناوری مجموعه نشست‌های علم، فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران افغانستان محیط زیست مردم‌نگاری مرضیه ادهم مهاجران نقد کتاب نوجوان همایش همایش سلامت روان و رسانه همایش کنکاش‌‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران هنر هوش مصنوعی پایگاه خبری گلونی پدرام الوندی کارگاه آموزشی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو کرسی نظریه‌پردازی کرونا کودک گردشگری